Revizija

Suština biznisa je znati nešto što drugi ne znaju.
Aristotel Onassis

Revizija financijskih izvješća

Svrha je revizije financijskih izvješća utvrditi jesu li financijska izvješća sastavljena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima ili Hrvatskim računovodstvenim standardima i omogućiti revizoru da izrazi razumno uvjerenje da financijska izvješća daju, u svim značajnim aspektima, objektivnu sliku o financijskom položaju društva koje se revidira.

Uvid

Uvid predstavlja provođenje intervjua i analitičkih postupaka koji omogućavaju revizoru da izrazi ograničeno uvjerenje (za razliku od revizije financijskih izvješća) da se financijska izvješća ne trebaju značajnije mijenjati kako bi bili u skladu s Hrvatskim ili Međunarodnim računovodstvenim standardima.

Kompilacija

Kompilacija je postupak objavljivanja u obliku financijskih izvješća informacija prikupljenih u izjavi uprave ili vlasnika bez izražavanja uvjerenja o tako sastavljenim financijskim izvješćima.

Revizija poslovnih kombinacija

Osnovni cilj revizije pripajanja, podjela ili tzv. squeeze-out postupaka je potvrditi omjer razmjene dionica, odnosno primaju li vlasnici pripojenog društva pravičnu naknadu za neto imovinu ili dionice prenesene preuzimatelju.

Forenzična revizija

Temeljni cilj foreznične revizije jest olakšati donošenje strategija za prevenciju prijevara, zatim njihovo točno i pravovremeno otkrivanje te, kad je moguće, uspješnu istragu značajnih slučajeva prijevare.

Interna revizija

Interna revizija je dio ukupnog sustava internih kontrola i neovisna je o kontroli uprave. Može se promatrati kao postupak procjene tijeka informacija u sustavu nadzora kvalitete i cjelovitosti sustava.

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr