Računovodstvene usluge

Ko želi nešto da učini naći će način. Ko ne želi naći će izgovor.
Pablo Picasso

Računovodstveni menadžment

Ukoliko imate računovodstveni odjel u svojem poduzeću ali vam je potrebno poboljšati organizaciju i rad odjela, ili želiti uspostaviti svoje računovodstvo, ili dodatno educirati vaše djelatnike nudimo vam sljedeće usluge:

 • ustroj odjela
 • oblikovanje odgovarajućeg kontnog plana
 • oblikovanje odgovarajućih računovodstvenih politika
 • organizaciju poslovnih knjiga, tijeka dokumentacije te njezinu obradu i arhiviranje
 • edukacija zaposlenih
 • testiranje novih kandidata
 • kreiranje izvješća za zakonske, grupne i menadžerske potrebe.

Računovodstvo – knjigovodstvene usluge

Knjigovodstvene usluge sukladno hrvatskim, odnosno međunarodnim standardima financijskog izvještavanja:

 • dnevna knjiženja
 • kreiranje i održavanje glavne knjige i pomoćnih knjiga
 • izvješćivanje za potrebe zakonskih propisa, uprave ili grupe
 • priprema odgovarajućih poreznih prijava
 • priprema podataka za izradu konsolidacijskih paketa.

Plan i analiza

 • izrada ili pomoć pri izradi godišnjih planova poslovnog subjekta
 • izrada ili pomoć pri izradi godišnjih planova po USALI metodi
 • izrada različith izvještaja i analiza kao podloga za donošenje poslovnih odluka,
 • izrada analiza poslovanja po USALI metodi.

Interna kontrola

 • kontrola politika, procedura, obrazaca
 • kontrola shema knjiženja
 • kontorla računovodstvenog informacijskog sustava
 • kontrola toka dokumentacija.

Interna edukacija

Česta promjena računovodstvenih i poreznih propisa dovodi do potrebe stalne edukacije koja daje najbolje rezultate ako se radi na konkretnim problemima i primjerima iz vaše djelatnosti. Educiramo :

 • djelatnike u računovodstvu
 • interne kontrolore
 • menadžment.

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr