Izrada planova i investicijskih elaborata

Usluge poslovnog savjetovanja obuhvaćaju:

  • izrada i savjetovanje pri registraciji poslovnog subjekta pri nadležnim tijelima,
  • analiza i postavljanje optimalne organizacijske strukture poslovnog subjekta
  • procjena vrijednosti trgovačkih društava.
  • izrada elaborata o opravdanosti investicijskih ulaganja.

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr