Računovodstvo trgovine kroz praktičnu primjenu

Računovodstvo trgovine kroz praktičnu primjenuPredavač: doc.dr.sc. Vlasta Roška, porezni savjetnik

UVOD

Trgovina je jedna od rasprostranjenijih djelatnosti i s mnoštvom različitih pojamnih oblika. Isto tako trgovinu prati mnoštvo zakonskih propisa. Primjenjujete li standarde, zakon o porezu na dobit ili porezu na dodanu vrijednost na najučinkovitiji način za vas, kao na najučinkovitiji način i s poreznog aspekta možete provjeriti na ovom seminaru.

Namjena seminara:

Radionica  je namjenjena posebnostima računovodstva u djelatnosti trgovine na veliko i trgovine na malo. Naučiti ćete kako pravilno primjeniti računovodstvene i porezne propise te izbjeći moguće pogreške i riješiti se nekih nedoumica. Radionica se izvodi na praktičnim pimjerima.

Ciljna skupina:

Edukacija je namijenjena knjigovođama, računovođama,  menadžerima računovodstva i financija, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija, plana i analize te kontrolinga, kao i svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više.

Sadržaj seminara:

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

13:00-13:30 Pauza za ručak

13:30-15:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

 • Zakonski propisi koji definiraju računovodstvo trgovine
 • Zalihe trgovine na veliko
 • Prihodi trgovine na veliko
 • Rashodi trgovine na veliko
 • Zalihe trgovine na malo
 • Prihodi trgovine na malo
 • Rashodi trgovine na malo
 • Zalihe robe u komisiji i konsignaciji
 • Roba na putu
 • Roba u doradi, obradi i manipulaciji
 • Inventura
 • Vrijednosno usklađivanje zaliha robe i porezno priznavanje
 • Specifičnosti viškova i manjkova
 • Naknadni popusti
 • Izdavanje računa u ime i za račun druge pravne osobe
 • Računi uz valutnu klauzulu
 • Tečajne razlike
 • Predujmovi za robu


Termini održavanja i mjesto:

 • 29.03.2017., Zagreb

Lokacija: Trinom, Strojarska 24, Zagreb

Cijena seminara: 1.250,00 kn (1.000,00+250,00 PDV)

Cijena seminara uključuje materijal, topli napitak i sendvič.

Kotizacija pojedinog seminara iznosi 1.000,00 kn+ 250,00 kn PDV, plativo na žiro račun Total Balance d.o.o. IBAN HR2923600001101954283, prije početka edukacije s pozivom na broj 02 datum seminara npr. (20022017). Za drugog sudionika kotizacija iznosi 900,00 kn + PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika 850,00+PDV.

Ukoliko plaćate 5 dana prije edukacije kotizacija iznosi za jednog sudionika 900,00 kn + PDV, za drugog sudionika iznosi 800,00 kn +PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iznosi 750,00 kn + PDV. Račun se ispostavlja po primljenoj uplati i održanom seminaru. Ukoliko želite platiti po predračunu zatražite ga putem maila.

Popusti:

 • 10 % popusta za uplatu 5 dana prije početka seminara
 • 10% popusta za drugog sudionika iz istog trgovačkog društva
 • 15% popusta za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz istog trgovačkog društva
Prijavi se za seminar

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr