Računovodstvo po hrvatskim standardima kroz praksu

Računovodstvo po hrvatskim standardima kroz praksuPredavač: doc.dr.sc. Vlasta Roška, porezni savjetnik

UVOD

Radionica  je namjenjena poduzetnicima koji žele pravilno primjeniti HSFI  i pripremiti svoje poslovne knjige za izradu završnog računa. Trgovačka društva bez obzira na svoju veličinu moraju primjenjivati zakonski propisane standarde. Od 1.siječnja 2016. godine na snagu stupa novi Zakon o računovodstvu, kao i izmjena HSFI-a. Na seminaru ćete dobiti informacije o najznačajnijim izmjenama u Zakonu o računovodstvu, HSFI i Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izmjena koja vrijede u 2017. godini.

Namjena seminara:

Računovođe i financijski direktori moraju dobro poznavati računovodstvene standarde koje treba primjenjivati njihovo trgovačko društvo. Na seminaru možete  usavršiti svoje poznavanje standarda i na taj način izbjeći moguće pogreške pri primjeni i riješiti se nekih nedoumica. Radionica se izvodi na praktičnim primjerima.

Ciljna skupina:

Edukacija je namijenjena menadžerima računovodstva i financija, svim razinama menadženta koji bi željeli bolje razumijeti poslovanje svojeg društva, svima koji rade na poslovima računovodstva i financija te plana i analize i svima koji rade na operativnim poslovima, a željeli bi znati više.

Sadržaj seminara: 

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

13:00-13:30 Pauza za ručak

14:00-15:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

 • Zakon o računovodstvu i primjena HSFI-a  s naglasnom na novi Zakon i izmjenu HSFI-a od 1.1.2016.
 • Financijska izvješća, nova struktura po Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izmjena
 • Dugotrajne nematerijalne imovine (HSFI 5);
 • Dugotrajna materijalna imovina (HSFI 6, HSFI 7);
 • Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja (HSFI 8);
 • Financijske imovine (HSFI 9);
 • Zaliha materijala, proizvoda i robe (HSFI 10);
 • Potraživanja (HSFI 11)
 • Obveza (HSFI 13)
 • Kapital (HSFI 12)
 • Vremenska razgraničenja (HSFI 14)
 • Odgođena porezna imovina i odgođene porezne obveze
 • Prihodi (HSFI 15);
 • Rashodi (HSFI 16);
 • Biološka imovina i poljoprivredni proizvodi (HSFI 17);
 • Učinci promjene računovodstvenih politika i pogrešaka (HSFI 3);
 • Postupci s događajima nakon datuma bilance (HSFI 4)
 • Računovodstvo državnih potpora u skladu s HSFI
 • Primjer rasporeda pripremnih radnji za izradu završnog računa


Termini održavanja i mjesto:

 • 2.03.2017., Zagreb

Lokacija: Trinom, Strojarska 24, Zagreb

Cijena seminara: 1.250,00 kn (1.000,00+250,00 PDV)

Cijena seminara uključuje materijal, topli napitak i sendvič.

Kotizacija pojedinog seminara iznosi 1.000,00 kn+ 250,00 kn PDV, plativo na žiro račun Total Balance d.o.o. IBAN HR2923600001101954283, prije početka edukacije s pozivom na broj 02 datum seminara npr. (20022017). Za drugog sudionika kotizacija iznosi 900,00 kn + PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika 850,00+PDV.

Ukoliko plaćate 5 dana prije edukacije kotizacija iznosi za jednog sudionika 900,00 kn + PDV, za drugog sudionika iznosi 800,00 kn +PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iznosi 750,00 kn + PDV. Račun se ispostavlja po primljenoj uplati i održanom seminaru. Ukoliko želite platiti po predračunu zatražite ga putem maila.

Popusti:

 • 10 % popusta za uplatu 5 dana prije početka seminara
 • 10% popusta za drugog sudionika iz istog trgovačkog društva
 • 15% popusta za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz istog trgovačkog društva
Prijavi se za seminar

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2021, total-balance.hr