PDV prema naplaćenoj naknadi- praktična primjena

 

Predavač: doc.dr.sc. Vlasta Roška, porezni savjetnik

Od siječnja 2015. godine pravne osobe koje ostvaruju promet manji od 3.000.000,00 kuna mogu izabrati načelo obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama. Iako se može pretpostaviti kako kod ovog obračuna nema nedoumica i nejasnoća kod početka primjene pojavljuju se mnogobrojna pitanja. Jedno od osnovih pitanja kada se može primjeni načelo obračuna prema naplaćenim naknadama, a kada se primjenjuje načelo obračuna prema obračunatoj realizaciji i kako ta dva načela pomiriti u jednoj PDV knjizi IRA. Pitanje je i kada se može priznti pretporez kod obračuna PDV prema naplaćenoj naknadi, koji sve uvjeti moraju biti zadovoljeni, jeli dovoljno plaćanje računa dobavljaču ili se moraju zadovoljiti još neki uvjeti. Kada se mora odstupiti od načela obračuna prema naplaćenim naknadama i primjeniti načelo obračuna prema obračunatoj realizaciji, koje su to iznimke. Sve ove teme  detaljno će biti prikazane na praktičnim primjerima na ovom seminaru.

Namjena seminara:

Suvremeni računovođa i financijski direktor svojim postupcima moraju znati zadovoljiti potrebe poreznih propisa kako bi se izbjegle drastične kazne.
Na ovom seminaru utvrditi ćete na oko pedesetak praktičnih primjera kada se može primjeniti načelo obračuna prema naplaćenim nakandama, a kada se mora primjeniti načelo obračuna prema obračunatoj realizaciji. Obradit će se uvjeti priznavanja pretporeza kod nabave robe i usluga u tuzemstu, EU ili iz trećih zemalja. Isto tako obradit će se obračun poreza i priznavanje pretporeza kod iznimki kod kojih se primjenjuje načelo obračuna prema obračunatoj realizaciji.

Ciljna skupina:

Seminar je namijenjen računovođama, voditeljima financija i računovodstva, djelatnicma financija i kontroliga i svima onima koji žele naučiti nešto više o PDV-u.

 

Sadržaj seminara:

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

13:00-13:30 Pauza za ručak

13:30-15:15 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

 • Tko su sve obveznici PDV prema naplaćenoj naknadi i kako se može postati obveznik PDV prema naplaćenoj naknadi?
 • Koja su temeljna pravila obračuna PDV-a i priznavanje pretporeza kod poreznih obveznika koji obvečunavaju PDV prema naplaćenoj naknadi?
 • Koje su evidencije PDV-a?
 • Koje se sve vrste računa mogu izdavati i koji su obvezni elementi računa kod obračuna PDV-a prema naplaćenoj naknadi?
 • Kada možete postati jamac – platac za porezne obveze vašeg dobavljača?
 • Koji su uvjeti za obračun PDV kod isporuka dobara i usluga prema naplaćenim naknadama?
 • Koji su uvjeti za priznavanje pretporeza pri nabavi dobara i usluga kod korištenja obračuna PDV prema naplaćenim naknadama?
 • Na koji način računovodstveno evidentirati obračun PDV-a i priznavanje pretporeza prema naplaćenoj naknadi kod obveznika poreza na dobit te zadovoljiti i računovodstvene standarde evidentiranja prihoda i rashoda prema načelu nastanka događaja i PDV prema načelu naplaćenih naknada?
 • Koji su izuzetci od primjene načela obračuna PDV prema naplaćenoj realizaciji?
 • Kako se obračunava PDV i priznaje pretporez kod obveznika PDV-a prema naplaćenoj realizaciji kod:
  • tuzemnog prijenosa porezne obveze
  • isporuke dobara unutar Europske unije,
  • stjecanje dobara unutar Europske unije,
  • isporuke ili premještanje dobara ,
  • usluge iz članka 17. stavka 1.  Zakona  (B2B usluge),
  • Isporuke u okviru posebnog postupka oporezivanja za telekomunikacijske usluge, usluge radijskog i televizijskog emitiranja i elektronički obavljene usluge osobama koje nisu porezni obveznici?
 •  Koji se izvještaji i kada podnose?
 • Kako se računodstveno prikazuju stjecanja i isporuke dobara i usluga u EU?
 • Koji je položaj nekretnina i zemljišta od ove godine?
 • Što je s posebnim postupcima oporezivanja?
 • Koji su postupci kod obračuna PDV-a prema naplaćenoj naknadi u prometu s trećim zemljama:
  • PDV pri uvozu dobara
  • PDV pri izvozu dobara?
 •  Kako se računodstveno prikazuju stjecanja i isporuke dobara i usluga ?
 • Na koji se način može izaći iz sustava obračuna PDV-a prema naplaćenim naknadama i kada?


Termini održavanja i mjesto:

 • 25.04.2017., Zagreb

Lokacija: Trinom, Strojarska 24, Zagreb

Cijena seminara: 1.250,00 kn (1.000,00+250,00 PDV)

Cijena seminara uključuje materijal, topli napitak i sendvič.

Kotizacija pojedinog seminara iznosi 1.000,00 kn+ 250,00 kn PDV, plativo na žiro račun Total Balance d.o.o. IBAN HR2923600001101954283, prije početka edukacije s pozivom na broj 02 datum seminara npr. (20022017). Za drugog sudionika kotizacija iznosi 900,00 kn + PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika 850,00+PDV.

Ukoliko plaćate 5 dana prije edukacije kotizacija iznosi za jednog sudionika 900,00 kn + PDV, za drugog sudionika iznosi 800,00 kn +PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iznosi 750,00 kn + PDV. Račun se ispostavlja po primljenoj uplati i održanom seminaru. Ukoliko želite platiti po predračunu zatražite ga putem maila.

Popusti:

 • 10 % popusta za uplatu 5 dana prije početka seminara
 • 10% popusta za drugog sudionika iz istog trgovačkog društva
 • 15% popusta za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz istog trgovačkog društva
Prijavi se za seminar

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr