PDV – praktična primjena i priprema za zadnje obračunsko razdoblje

 

Predavač: doc.dr.sc. Vlasta Roška, porezni savjetnik

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju promijenili su se i uvijeti poslovanja s osnove poreza na dodanu vrijednost. Trgovačka društva još uvijek imaju nedoumice oko toga kada se smije priznati pretporez, kada se samo obračunski prikazuje, kada ga se smije priznati u 100 % iznosu, a kada ne. Isto tako javljaju se i pitanja kada se treba na računu iskazati PDV, odnosno kada se treba napisati samo prijenos porezne obveze. Sve ove teme  detaljno će biti prikazane na praktičnim primjerima na ovom seminaru, kao i sve novine temeljem promjene zakonskih propisa i mišljenja porezne uprave.

 

Namjena seminara

Suvremeni računovođa i financijski direktor svojim postupcima moraju znati zadovoljiti potrebe  poreznih propisa kako bi se izbjegle drastične kazne.

Na ovom seminaru utvrditi ćete na praktičnim primjerima obvezu obračuna PDV, kao i mogućnosti priznavanja pretporeza u poslovanju u tuzemstvu, s trećim zemljama ili s članicama EU. Na ovom seminaru možete saznati koliko PDV morate platiti i u kojim rokovima te na taj način i ostvariti najbolje učinke i za kupce i za trgovačko društvo.

 

Ciljna skupina

Seminar je namijenjen računovođama, voditeljima financija i računovodstva, djelatnicma financija i kontroliga i svima onima koji žele naučiti nešto više o PDV-u.

 

Sadržaj seminara:

08:45-09:00 Prijem i registracija polaznika

09:00-11:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

11:00-11:30 Pauza za kavu

11:30-13:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

13:00-13:30 Pauza za ručak

14:00-15:00 Interaktivno predavanje s prezentacijom te odgovori na pitanja

Priprema za zadnje obračunsko razdoblje

 • Kontrolni postupci
 • inventura – manjkovi i rashodovanje
 • Podjela pretporeza
 • usklađivanje evidencija

Obveznici PDV

 • PDV identifikacijski broj
 • Evidencije PDV
 • E-račun
 • Računi u tuzemstvu, unutar EU (u kunama, u stranoj valuti)

 PDV u  tuzemstvu

 • Isporuke i stjecanje dobara
 • Isporuke i stjecanje usluga
 • Oslobođeno PDV
 • Tuzemni prijenos porezne obveze
 • Posebni postupci oporezivanja
 • Izdavanje računa
 • Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza
 • Izvještavanje, prijave

PDV – EU

 • Stjecanje i isporuke dobara B2B, B2C
 • Stjecanje i isporuke usluga B2B, B2C
 • Trostrani posao
 • Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza
 • Izvještavanje, prijave

PDV  –  treće zemlje

 • PDV pri uvozu dobara
 • PDV pri izvozu dobara
 • Usluge B2B, B2C
 • Nastanak porezne obveze i priznavanje pretporeza
 • Izvještavanje, prijave


Termini održavanja i mjesto:

 • 22.02.2017., Zagreb
 • 31.03.2017., Zagreb
 • 24.04.2017., Zagreb
 • 24.05.2017., Zagreb
 • 29.06.2017., Split, Put Brodarice 6, Joker centar 3. kat
 • 24.10.2017. ZAGREB
 • 25.09.2017., Zagreb, Trinom, Strojarska 24
 • 23.11.2017. Zagreb
 • 18.12.2017. Zagreb, Čerinina 4

Lokacija: Zagreb

Cijena seminara: 1.250,00 kn (1.000,00+250,00 PDV)

Cijena seminara uključuje materijal, topli napitak i sendvič.

Kotizacija pojedinog seminara iznosi 1.000,00 kn+ 250,00 kn PDV, plativo na žiro račun Total Balance d.o.o. IBAN HR2923600001101954283, prije početka edukacije s pozivom na broj 02 datum seminara npr. (20022017). Za drugog sudionika kotizacija iznosi 900,00 kn + PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika 850,00+PDV.

Ukoliko plaćate 5 dana prije edukacije kotizacija iznosi za jednog sudionika 900,00 kn + PDV, za drugog sudionika iznosi 800,00 kn +PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iznosi 750,00 kn + PDV. Račun se ispostavlja po primljenoj uplati i održanom seminaru. Ukoliko želite platiti po predračunu zatražite ga putem maila.

Popusti:

 • 10 % popusta za uplatu 5 dana prije početka seminara
 • 10% popusta za drugog sudionika iz istog trgovačkog društva
 • 15% popusta za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz istog trgovačkog društva
Prijavi se za seminar

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr