PRIČAJU LI POREZI I MARKETING ISTIM RJEČNIKOM

Predavač: doc.dr.sc. Vlasta Roška, porezni savjetnik

UVOD

Jedna sezora popusta ili velikih sniženja je za nama, a druga već dolazi. Jeste li sigurni da točno i u skladu s poreznim propisima u vašim poslovnim knjigama evidentirate nastale poslovne događaje. Je li vaš GRATIS porezno priznat ili  je li ona pokonjena boca vina reprezentacija, besplatno davanje ili potpuno porezno nepriznato. Kako pretočiti marektinške akcije u pozitivne učinke, bez straha od poreznog nadzora koji ih možda ne bi priznao kao porezno priznate, prikazat ćemo na ovom seminaru.

Namjena seminara:

Suvreni računovođa i financijski direktor svojim postupcima moraju znati zadovoljiti potrebe marketinga i poreznih propisa kako bi se izbjegle drastične kazne. Marketing mora privući kupce, a računovodstvo treba pronaći najbolji put za prikazivanje marketinga u skladu s porezno priznatim troškovima.
Na ovom seminaru možete saznati kako prlagoditi marketing zakonskim propisima i ostvariti najbolje učinke i za kupce i za trgovačko društvo.

Ciljna skupina:

Seminar je namijenjen računovođama, voditeljima financija i računovodstva, djelatnicma financija i kontroliga, ali i marketinga.

Sadržaj seminara: 

08:45-09:00 prijem i registracija polaznika

09:00-11:00:

 • Uvod u tematiku i zakonski propisi
 • Mogući pojavni oblici
 • Potrebne odluke i pravilnici za računovodstveno i porezno priznavanje
 • Reprezentacija
 • Sponzorstvo

11:00-11:30 pauza za kavu

11:30-13:00

 • Promidžba
 • Razni oblici prodajnih akcija
 • Značenje prodajne akcije GRATIS i ostalih popusta
 • Davanje poklona male vrijednosti
 • Proizvodi ili roba s oznakom “nije za prodaju”
 • Davanje bez naknade
 • Darovanje

13:00-13:30 pauza za ručak
13:30-15:00

 • Obrada nekoliko primjera i mišljenja porezne uprave


Termini održavanja i mjesto:

 • 18.5.2017., Zagreb
 • 26.9.2017. Zagreb, Čerinina 4

Lokacija: Čerinina 4, Zagreb

Cijena seminara: 1.250,00 kn (1.000,00+250,00 PDV)

Cijena seminara uključuje materijal, topli napitak i sendvič.

Kotizacija pojedinog seminara iznosi 1.000,00 kn+ 250,00 kn PDV, plativo na žiro račun Total Balance d.o.o. IBAN HR2923600001101954283, prije početka edukacije s pozivom na broj 02 datum seminara npr. (20022017). Za drugog sudionika kotizacija iznosi 900,00 kn + PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika 850,00+PDV.

Ukoliko plaćate 5 dana prije edukacije kotizacija iznosi za jednog sudionika 900,00 kn + PDV, za drugog sudionika iznosi 800,00 kn +PDV, za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iznosi 750,00 kn + PDV. Račun se ispostavlja po primljenoj uplati i održanom seminaru. Ukoliko želite platiti po predračunu zatražite ga putem maila.

Popusti:

 • 10 % popusta za uplatu 5 dana prije početka seminara
 • 10% popusta za drugog sudionika iz istog trgovačkog društva
 • 15% popusta za trećeg i svakog sljedećeg sudionika iz istog trgovačkog društva
Prijavi se za seminar

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr