Porezna regulativa

Zakon o računovodstvu (Nar. nov., br.109/07)

Hrvatski standardi financijskog izvještavanja (Nar.nov.br.30/08 i 4/09),

Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Nar.nov.br. 38/08 i 12/09)

Međunarodni standardi financijskog izvještavanja (Nar.Nov., br. 2/00, 61/06, 140/06, 30/08, 130/08 i 29/09)

Zakon o porezu na dobit (Nar.nov., br. 177/04, 90/05, 57/06)

Zakon o dopunama Zakona o porezu na dobit ( Nar.nov.br. 146/08)

Pravilnik o porezu na dobit (Nar. nov., br. 95/05, 133/07, 156/08)

Zakon o porezu na dohodak (Nar.nov., br. 177/04, 73/08)

Pravilnik o porezu na dohodak (Nar. Nov.br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09 – ispravak)

Zakon o porezu na dodanu vrijednost (Nar. Nov. br. 127/00, 86/01 – ispravak)

Pravilnik o porezu na dodanu vrijednosti (Nar. nov., br. 60/96, 113/97, 7/99, 112/99, 119/99 -ispravak, 44/00, 63/00, 80/00, 109/00, 54/01, 58/03, 198/03, 55/04, 77/04 -ispravak, 153/05, 79/07, 34/08)

Zakon o slobodnim zonama (Nar. Nov., br. 44/98 do 85/08)

Pravilnik o načinu izračuna izvršenih ulaganja i iskorištenih potpora za ulaganje i o načinu ostvarenja porezne povlastice za korisnike slobodnih zona (Nar.nov br. 122/08)

Zakon o poticanju ulaganja ( Nar. Nov., br. 73/00)

Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Nar. Nov., br 123/03 do 46/07)

Zakon o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. Nov., br 134/07)

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr