CV osnivača

cv-img-web

Vlasta Roška

 • Datum rodenja:29.09.1964.
 • Mjesto rodenja: Vukovar
 • Državljanstvo: Hrvatsko

Opcenito

 • ZVANJE: doktor znanosti, polje Ekonomija, grana Računovodstvo
 • OVLAŠTENI POREZNI SAVJETNIK
 • OVLAŠTENI RACUNOVOÐA
 • OVLAŠTENI REVIZOR

OBRAZOVANJE

 • Ekonomski fakutlet u Rijeci, 2012. godine, Tema doktorata: Posebnosti računovodstvenog praćenja trgovačkih društava u stečaju, Mentor: Prof.dr.sc. Josipa Mrša
 • Poslijediplomski studij Organizacija i menadžment, Ekonomski fakultet u Zagrebu, Magistarski rad: Menadžersko racunovodstvo u multinacioalnim kompanijama, Mentor: Prof. Dr. Sc. Vinko Belak
 • Sveucilište u Osijeku, Ekonomski fakultet, sveucilišni dodiplomski studij ( diplomirala 1986.g.)
 • Srednja ekonomska škola, Vukovar (1982.-1986.g.)

RADNO ISKUSTVO U STRUCI

 • 2000. – do danas Sveucilište u Splitu, Strucni studiji u Zagrebu – izbor u zvanje višeg predavaca;
 • predmeti Osnove racunovodstva, Financijsko racunovodstvo(2000-2004), Racunovodstveni informacijski sustavi, Revizija
 • 2006. – do danas VLASTA ROŠKA porezno savjetovanje j.t.d. – vlasnik i direktor
 • 2004.- do danas TOTAL BALANCE d.o.o. za reviziju i racunovodstvo – vlasnik i direktor
 • 1995. do 2004. RENAULT NISSAN HRVATSKA d.o.o. – voditelj racunovodstva
 • 1994. do 1995. PAPIROGRAFIKA ZAGREB d.o.o. – voditelj racunovodstva
 • 1988. do 1994. IK NAPRIJED d.d. – voditelj plana i analize, planer analiticar
 • 1987. do 1988. SDK Ivanic Grad – analiticar

JEZICI

 • ENGLESKI JEZIK – aktivno u govoru i pismu
 • FRANCUSKI JEZIK – aktivno u govoru i pismu

DODATNA EDUKACIJA U STRUCI:

 • 2005. Porezni savjetnik
 • 2004. Ovlašteni revizor
 • 1997. – Ovlašteni racunovoda
 • kontinuirano sudjelovanje na strucnim seminarima te pracenje najnovije strane i domace literature

 

PC:

 • korištenje Microsoft Office paketa, razlicitih racunovodstvenih programa temeljenih na dos i windows tehnologiji

OSTALO

 • stalno usavršavanje na seminarima i konferencijama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • izlaganje na strucnim seminarima i konferencijama u zemlji i inozemstvu
 • objavljeni brojni znanstveni i strucni radovi

Vlasta Roska

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr