Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

 


 

TOTAL BALANCE d.o.o. , Zagreb, Čerinina 4,
Trgovački sud u Zagrebu; MBS: 080492067; OIB: 94534165354;
Transakcijski račun: HR2923600001101954283 kod Zagrebačke banke d.d. Zagreb
Osnivački ulog 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti u novcu
Osnivač i član uprave: doc.dr.sc. Vlasta Roška, direktor
www.total-balance.hr;
e-mail: total-balance@total-balance.hr

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr