In-house seminari

In-house seminari se organiziraju kao odgovor na česte promjene računovodstvenih i poreznih propisa koje dovode do potrebe stalne edukacije koja daje najbolje rezultate ako se radi na konkretnim problemima i primjerima iz vaše djelatnosti. Educiramo :

  • djelatnike u računovodstvu
  • interne kontrolore
  • menadžment.

Možete izabrati jedan od ponuđenih seminara ili tražiti posebne in-house seminare kreirane prema vašim potrebama iz prodručja računovodstva ili poreza.

Za dodatne  informacije možete nam se obratiti putem e-maila total-balance@total-balance.hr .

Kontakt

Direktor: doc.dr.sc. Vlasta Roška
TOTAL BALANCE d.o.o., za računovodstvo i reviziju
10 000 Zagreb, Čerinina 4.
MB: 1844296
OIB: 94534165354

Tel/fax: ++ 385 1 2994 852
GSM:++ 385 91 539 20 64

E-mail: total-balance@total-balance.hr

Design & Development by: Bokche Creative Studio
Sva prava zadržana © 2024, total-balance.hr